Badedas

Zij die vielen
zijn gevallen
Jules Deelder

Het ging over blaasontsteking. Dat komt, ik zat met twee vrouwen.

R. had het net gehad, maar was er gelukkig weer vanaf.

“Meestal krijg ik een kuurtje, maar het was ineens over,” zei ze verbaasd.

“Mijn moeder had het ook vaak,” zei H., maar ze ging dan in bad met Badedas, uit voorzorg. Dat ontsmet.”

“Badedas?” verbaasde R. zich, “Dat badspul?”

H. knikte.

“In die groene fles, met kastanjes op de verpakking. Ik ruik het soms nog wel eens en dan moet ik meteen aan mijn moeder denken.”

“En hielp het?” wilde R. weten.

H. dacht na. De vraag had ze zichzelf nog nooit gesteld, leek het.

“Dat weet ik eigenlijk niet,” peinsde ze, “ze had er wel erg vaak last van.”

R. grijnsde. Ze keek naar mij.

“Volgens mij heeft hij weer een Mowl’etje,” zei ze.

Ik lachte terug. Hoe zal ik gaan beginnen, dacht ik alleen nog maar.

Standaard