Gedaan

Foto: Rick Kewal Gademann
Liefde is de genegenheid van iemand die niets beters te doen heeft. Theophrastus

De jongen had de woorden gesproken waarvoor ze misschien wel het meest bevreesd was geweest en mogelijk wel zo beducht dat ze er geeneens een gedachte aan had durven verkwisten, uit angst voor de zelfbevloeking die het teweeg zou kunnen brengen.

Maar haar afwending was vergeefs geweest: hij had de relatie verbroken. Nu huilde ze en herhaalde zinloze vragen die allemaal met Waarom begonnen. Hij stond erbij, opgelucht van één kant, dat het gedaan was waar hij zo tegenop had gekeken, en leidzaam anderzijds, dat de tranen en de bedes van haar nu te verduren waren als het gevolg van zijn besluit.

Het was een kwestie van volhouden, nu.

Ze stonden in het park, waar ze met gemengde verwachtingen en bedoelingen waren samengekomen, toen uitgerekend daar en dan, van ver een alarmsignaal weerklonk.

Hoe toepasselijk, verstonden en verbeten ze allebei om de geëigende sfeer voor de ander niet te ontbinden.

Standaard