Geleerd

Is hoogmoed zonde of deugd? vroeg de dwaas
Maar de Wijze ging voorbij, en zeide: ja.
Charivarius

Ook ik leer. Nog steeds.

Zo probeer ik mijn cynisme laatstelijk te verbijten. De mensen hebben het al moelijk genoeg, dunkt me, om ook nog eens geschonden te worden door mijn giftige tong.

Maar dan was daar die meneer, die oudere man, met een door touwtjes vastgebonden koffiefilter als mondkapje, die de rij wachtenden bij de halte negeerde en zich naar voren drong, toen de stadsbus arriveerde.

“Pardon,” zei ik – en dat vond ik al tamelijk ver gaan. Hij bekeek me vluchtig.

“We kunnen elkaar de tijd en ruimte gunnen,” beleerde ik hem ook nog eens. De man veronachtzaamde mijn woorden en duwde zich verder naar een plaatsje achterin.

Ik bleef staan – er waren teveel medereizigers en de rit was slechts kort. De man moest er gelijk met mij uit. Zijn dranggedrag was onveranderd.

“Pardon,” zei ik hem opnieuw bij het langsprangen.

Wat ik al schreef: ik leer. Nog steeds.

Standaard