Geregistreerd

Hindernissen maken ons groot. André Chénier

“Alstublieft, mevrouw, meneer,” zei de ober. Hij overhandigde een klembord. “Mag ik u vragen uw gegevens hierop te noteren? Het is vanwege…”

“Vanwege de nieuwe regels,” wist de vrouw, “we zijn ervan op de hoogte. Mag ik voor ons allebei invullen?” De ober knikte en de vrouw krabbelde de namen op het papier.

“Alstublieft,” zei de vrouw. Ze wilde het bord teruggeven, maar de man stak zijn hand uit.

“Wacht eens,” zei hij, “mag ik even?”

Hij pakte de formulieren over.

“Juist,” las hij, “die ken ik en die. En die zijn er ook. Juist. Kom,” zei hij tegen de vrouw, “we gaan.”

De ober keek verbaasd en de vrouw vroeg het.

“Hoezo?” zei ze.

“In een tent met zulke gasten wil ik niet eten,” zei de man, half-opstaand.

De ober en de vrouw oogden verbluft. Dan ging de man weer zitten.

“Daar had ik jullie mooi tuk!” bulderde hij.

Standaard