Gunst

We hebben ze blijkbaar nodig, joden en heidenen en melaatsen en zwervers opdat we hen familie van de duivel kunnen noemen, zodat we des te beter weten dat wij, ja wij, het volk van God zijn. Hoe zou je dat anders kunnen beseffen dan door deze verschoppelingen buiten te sluiten? Jacques Kruithof

In mijn bevoorrechte wereld bestonden geen daklozen of junks.

Voor R. lag dat heel anders. Ze leerde als kind al om de spuiten op de weg naar school te laten liggen. Later ontdekte ze dat de verstoten gebruikers – het waren bijna altijd mannen – een belangrijk deel van haar opvoeding hadden gevormd.

“Mijn vader reed door de straten in zijn grote auto en draaide het raampje open als hij zo’n jongen passeerde. ‘Heb jij mijn dochter soms gezien?’ vroeg hij dan. Zo kwam hij er iedere keer weer achter waar ik uithing. ‘Ik weet wel waar je was, meisje,’ zei hij later wanneer ik thuiskwam en als ik daarna verbaasd keek, grijnsde hij en zei: ‘Nooit vergeten, je papa ziet altijd alles.’ Wist ik veel dat hij ze een paar guldens toestopte om me steeds in de gaten te houden.”

R. glimlachte doorheen haar herinneringen. Privileges bestaan blijkbaar in vele vormen.

Standaard