Voorziening

Je kunt je leven nu eenmaal niet leven en overdenken tegelijk. Inzicht is een luxe die je je pas kunt veroorloven als je geen vooruitzicht meer hebt om je mee bezig te houden. Arthur Japin

Het stempel Visioen was intussen vervaald naar Droom, maar ik vermoedde ten sterkste dat Lief de benaming mijnentwille had bijgesteld.

Hij had gezien, gedroomd dus, dat hij aan mijn graf stond.

Mijn kanttekening dat dit mogelijk een vertaling van zijn vrees was en dat, statistisch gesproken, het nog een aantal jaren zou duren vooraleer het zover was, viel op schrale grond.

Uiteindelijk greep ik mijn toevlucht tot mijn eigen bovennatuurlijke ervaring.

“Herinner je je die waarzegger die mij, lang voor ik je kende, een foto van jou had gegeven?” Lief knikte niet, maar luisterde met een bepaald wantrouwen. “Welnu,” vervolgde ik evenwel, “zij had ook gezien dat ik zeker tachtig zou worden.” Een leeftijd die, bij nader inzien, dezer dagen geeneens de boeken zou halen, maar dat terzijde.

Nu leek ik Lief geraakt te hebben. Hij vouwde in elk geval zijn handen.

“Je moet toch niet alles geloven.” verzuchtte hij.

Standaard