Energie

“Ik keek op mijn stappenteller -,” begon de man.

Meteen na deze inleiding hield hij in en keek hij rond. Het begin vernoodzaakte al een uitleg zag hij. Hij knikte.

“Jazeker, ik heb een stappenteller,” verzekerde hij. Hij liet ter bewijs zijn telefoon aan de bende zien. Dan ging hij verder.

“Maar goed, die stappenteller dus, vertelde me dat ik er al tweehonderdvijftig had gezet. Stappen welgezegd. Die dag dan.”

Weer keek hij om zich heen om de gezichten van de avond te meten.

“Dat was het record van de maand,” vertelde hij. Zijn ogen vergrootten en verstrooiden de sjeu als mest uit een gierkar. Het gezelschap was begerig naar de voeding die hij bood.

Dan schonk hij zich nog een glas in en leunde achterover – voldaan, zo te zien. De omzitters wist hij aan zijn lippen.

“Ik ben zuinig met energie,” nipte hij grijnzend. “Zeker als het de mijne is.”

Standaard