E=T+V

Dit glas maakt trots of geeft ons pijn. Hiëronymus van Alphen

Ze vond het moeilijk haar schilderijen aan vreemden te verkopen, omdat ze ze dan kwijt was.

Een probleem dat een schrijver niet heeft – dat wist ik natuurlijk ook: die kan zijn werk aan alleman slijten zonder het ooit werkelijk bijster te raken. Ineens werd ik me van een anomalie bewust.

“Ik overtreed een natuurwet,” frazelde ik. Het was met een mengeling van verbijstering en trots dat het besef bij mij indaalde. Zij reageerde met een verbaasde blik.

“De wet van behoud van energie,” duidde ik, “als ik schrijf, of n’importe qui, komen er steeds weer woorden bij zonder dat er ergens anders wat vanaf gaan. Het worden er uiteindelijk alleen maar meer. En dat zou dus niet moeten kunnen.”

Ze keek me even aan en zei daarmee al voldoende.

“Afijn,” meende ze, “natuurlijk.”

Mijn kortstondige euforie raakte subiet gedempt. Ik kreeg het nijpende gevoel ergens een beredeneringsfout te hebben gemaakt.

Standaard