Kerstmis

Het huwelijk is een aan twee zijden gedekte weddenschap. John Updike

“Van mij mag de kerst wel weer komen,” bromde de man.

Hoewel er al een storm had geraasd en de zon steeds vroeger verdween, de bladeren bronsden en de temperaturen waren gezakt, was het deze avond nog aangenaam genoeg om een terras te bezoeken.

De man en de vrouw waren aan een tafeltje gaan zitten, hij achter een biertje en zij met een glas witte wijn voor zich.

Ze waren al zo lang bij elkaar dat de te doden tijd allang was verstreken. Dus zaten ze en nipten ze en bekeken zo zwijgzaam de passanten.

Ineens keek de man naar de vrouw en had hij dat gezegd, dat de kerst wel weer mocht komen. Daarna stak hij zijn hand op en bestelde er nog eentje.

De vrouw bleef voor zich uit staren tot een nieuwe pils voor de man werd neergezet.

“Lekker,” zei ze tenslotte. Meer niet.

Dat was voldoende.

Standaard