Krant

Zie, de grofste haatlijkheden
In een dagblad neergeschreven,
Noemt de lezer juist en geestig –
Mits die slechts hem zelf niet raken.
Jacob van Lennep

“Wat heb je gelezen?”

De jongen werd flink onzeker van de vraag die hem het vermoeden gaf het fout te hebben gedaan. Dus herhaalde hij aarzelend wat hij zojuist gezegd had.

“Geef hier,” zei de man, “ik kan me niet voorstellen dat zo’n krant zoiets schrijft.” Hij pakte het dagblad aan van de jongen. “Het is wel een kwaliteitskrant, hè,” zei hij. “Waar stond het?”

De jongen ging achter de man staan en wees het aan.

“Hier,” zei hij, “boven.” Zijn vingers gleden langs de dikgedrukte letters op de voorpagina.

De man las de kop van het artikel en barste in lachen uit.

“Daar staat Politiehonden,” hikte hij, “niet Politieke honden.

Hij vouwde de krant en gaf hem terug aan de jongen. Die keek vragend bij het aanpakken.

“Maar wat mij betreft ben je nu al met glans geslaagd voor je Inburgering,” gniffelde de man.

De jongen begon te glimmen.

Standaard