Niet vrij

Foto: Rick Kewal Gademann
Je ziet je gedachte pas duidelijk als ze in de wereld van een ander weerspiegeld wordt. Louisa May Alcott

Ik ben niet vrij – ik leef.

Ik ben gevangen in een lichaam, beperkt door de zintuigen. Trager dan het licht, zwakker dan de zwaartekracht, een leven lang aan de leiband van de tijd.

Maar meer nog dan in lijf en zinnen ben ik gebreideld door de andere vrijheid: de vrijheid van anderen. Die er ook zijn, evenzo gevangen en beperkt. Net zo begrensd en beknot door wie ze zijn en waar ze zijn. En door hun anderen, zoals ik.

Ik ben niet vrij – er zijn de anderen. En er zullen altoos de anderen zijn, die me, alleen al doordat ze er zijn, beteugelen en bepalen. Zoals ik op mijn beurt weer de anderen beteugel en bepaal. Trager dan het licht, zwakker dan de zwaartekracht.

Ik ben niet vrij – en dat is wat ik vier vandaag: ik ben niet vrij omdat ik leef. Omdat we samen leven. Zodat we samen leven.

Standaard