Ontvreemd

Het papier is geduldig. Marcus Tullius Cicero

“Ze hebben alle woordenboeken gestolen!”

Soms zijn er berichten die je doen laveren tussen radeloosheid en roes – en dit was er zo een: ik had het niet zien aankomen. Net zo min als de bezorger ervan, trouwens.

“De scholen,” reageerde hij op mijn kennelijk vragende blik, “die hebben alles meegenomen. Het nieuwe schooljaar, weet u wel.”

Nog voor ik de informatie had kunnen verwerken, hield de man een boek omhoog. Het was een bundel van A.L. Snijders, zag ik in de gauwigheid.

“Een zeer gevaarlijk boek,” fluisterde hij konkelend, “er staan foto’s in.”

Eerst had ik vogels verstaan, maar de man bladerde naar een pagina met een prent erop.

“Kijk,” wees hij, “dat bedoel ik.” Hij stak het boek ermee in zijn binnenzak.

“Gevaarlijk,” knikte hij benadrukkend. “Gelukkig kan ik het hebben,” zei hij. “Een fijne dag nog, meneer.”

Dan baande hij weg met een lange tred – geen idee waarheen.

Standaard