Regels

Uitstalling van rijkdom is innerlijke armoede. Frans Daels

De laatste zomer had hij een fietsvakantie gemaakt door het land.

“Dat doe ik eigenlijk altijd,” zei hij, “en dan trek ik van jeugdherberg naar jeugdherberg. Dat gaat altijd prima.”

Maar dit keer niet.

“Nee,” zei hij, “dit keer niet.”

Hij trok een getroffen gezicht.

‘Overal waren de regels anders,” zei hij.

“Hoe bedoel je?” vroeg ik.

“Nou,” zei hij, waar een lichte ergernis over mijn onbenul niet helemaal afgedekt bleef, “bij elke jeugdherberg waren de regels weer anders.”

Hij zuchtte, toen hij zag dat ik het nog niet begreep.

“Bij deze mocht je niet naar binnen zonder mondkapje, bij de ander pas na de ontvangst. Bij deze mocht je buiten ontbijten, bij de ander moest je het meenemen.”

Getroffen werd gepijnigd.

“Overal was het weer anders,” resumeerde hij, “kun je het je voorstellen? Ik werd er krankjorum van.”

Ik knikte.

“Ik ga voorlopig niet meer op vakantie,” stopte hij.

Standaard