Revolutie

Ook de duivel eindigt bij zijn staart.
Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is. Bertus Aafjes

Er zijn er die hoop putten uit de opeenstapeling van de lijken en het groeiend aantal zieken. Ze geloven dat er een nieuwe wereldorde door zal ontstaan, gegrond op de talloze kadavers van deze geseling.

Zo raar is dat niet eens gedacht.

De Spaanse griep bracht mogelijk het einde van de Grote Oorlog dichterbij en de Zwarte Dood zou best wel eens de komst van de Renaissance hebben kunnen versnellen. Maar we spreken dan wel over wereldplagen die elk vijftig tot honderd miljoen slachtoffers eisten.

De cijfers lopen uiteen, maar duidelijk is dat deze plaag in het licht daarvan onbeduidend is. Van de gedroomde omwenteling moet daarom ook niet al te veel worden verwacht, dunkt me, hoe zeer me dat ook spijt.

Misschien dat het ooit zal beklijven: dat het allemaal zoveel niet voorstelde.

Vandaag zag ik een moeder achter een kinderwagen. Ze neuriede. Voorlopig is mij dat revolutionair genoeg.

Standaard