Bespreking

Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen. C. Buddingh’

Aan zijn badge te zien werkte de jongen op het kantoor. Aan diens collega te horen was hij een tijd niet aanwezig geweest.

‘Wat leuk je weer terug te zien,’ zei ze namelijk, toen ze hem op de gang tegenkwam. ‘Ben je volgende week ook bij de bespreking?’

De jongen drukte zijn wenkbrauwen.

‘Bespreking?’ deed hij.

‘O jeetje,’ zei de collega, ‘heb je dan geen uitnodiging gehad?’

De jongen vertwijfelde.

‘Uitnodiging?’ zei hij, ‘waarvoor?’

Nu keek de collega moeilijk.

‘Ai,’ constateerde ze met de lippen samengetrokken, ‘je hebt dus niks gehoord?’

‘Ik ben ziek geweest,’ verweerde de jongen zich bijna wanhopig.

De collega legde haar hand op diens schouder.

‘Dat kan echt niet hoor,’ vond ze, ‘je moet wel naar besprekingen gaan. Anders kun je een promotie wel vergeten.’

Nu keek de jongen helemaal verloren. De collega glimlachte welwillend.

‘Ik zorg wel dat je een uitnodiging krijgt,’ knikte ze minzaam.

Standaard