Netje

Sociologie is een heel eenvoudig vak, mits je niet blind bent voor het feit dat de samenleving in wezen nooit verandert en iedere evolutie of revolutie geen andere gevolgen heeft, dan dat de ene klasse van parasieten en mandarijnen plaats maakt voor een andere klasse parasieten en mandarijnen. W.F. Hermans

Ik voelde dat ik rood werd, toen ik haar herkende.

“Dat is een vriendin,” beleed ik, om het hanengekraai voor te zijn. Ik werd aangekeken met een mengeling van zorg en ongeloof.

“Werkelijk waar?” zei de vrouw. Ze keek opnieuw naar de foto op het scherm. “En wat denkt jouw vriendin hiermee te bereiken?” vroeg ze, “Revolutie?”

De uitgesproken schamperheid deed me zwijgen. Ik begreep het. Ik was zelf ook getroffen door het beeld van de jonge vrouw die triomfaal poseerde met een van een mandarijnennetje gemaakt mondkapje.

“Dit is zo ontzettend dom,” zei de vrouw, die mijn wassende beschaamdheid niet in de gaten leek te hebben, “een klap in het gezicht van de mensen die blijkbaar wel met haar gezondheid zijn begaan door bescherming te gebruiken om te merken dat ze worden uitgelachen.”

Ik bleef stil. Werd stiller, zelfs. Het viel op.

“Ze is toch een vriendin,” weerde ik.

Standaard