Ontwaakt!

Foto: Rick Kewal Gademann
Misschien bestaat het geluk alleen maar op stations. Charles Cros

Het regende. Dat is een meer dan belangwekkende constatering.

Niet zozeer dat er neerslag viel, al begreep ik dat – naast de huidige noodsituatie, om het woord crisis eens niet te gebruiken – de aandurende droogte zo langzaamaan zorglijk werd, als wel dat ik het kon horen.

De laatste jaren leefde ik in een slecht onderhouden souterrain, waar het enige geluid dat de slaapkamer binnendrong, het continue druppelen uit de doucheruimte was, ingelegd in verder totale stilte.

De eerste nacht in ons nieuwe huis werd de komst van de slaap opgehouden door de zowat vergeten geruchten van lucht en straat.

Er was meer dan de regen: er was de wind, die ik hoorde tekeer gaan door de bomen om het huis, de rangerende treinen, even verderop en later die nacht, toen het weer ochtend werd, het gezang van de vogels die de dag aankondigden.

Moeër, maar levender dan lang, stond ik op.

Standaard